Haber

Tunç Soyer: Emeğin, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı

Soyer “İşçi Buluşması” deklarasyonunun 14 prensibini açıkladı

İzmir’de “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra tekrar düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer, bugün üçüncüsü düzenlenen personel buluşmasının akabinde sonuç bildirgesini açıkladı. Soyer, “Bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı” dedi.

Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra tekrar düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’in moderatörlüğünde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Geleceğin Takipçisi Olun” sloganıyla yapılan üçüncü emekçi buluşmasında sonuç bildirgesi açıklandı. Buluşmaya Devrimci Personel Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu, Genel İş Genel Lideri Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Besin İş Genel Lideri Seyit Aslan, Ofis İşçileri Sendikası Genel Lideri Bahadır Berdicioğlu, sendika temsilcileri, emekliler ve iş çiler katıldı.

Maddeler tek tek tartışıldı
İştirakçiler, geçen Ekim ayında uzman kümesinin yürüttüğü çalışmalar ışığında oluşturulan 14 unsurluk taslak sonuç bildirgesini kapsamlı bir formda tartıştı. Her unsur üzerinde görüşlerini paylaşan iştirakçiler ortak bir deklarasyon oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer, yaklaşık dört saat süren toplantının akabinde deklarasyonu kamuoyu ile paylaştı.

Soyer: “Kararlar oy birliğiyle alındı”
Emekçi temsilcileri ile son derece verimli bir toplantı yapıldığını söyleyen Lider Tunç Soyer, “İşçi sınıfı çok büyük bir temsil oranı ile İktisat Kongresi’nin paydaşı oldu. Türkiye’nin her yerinden katılan tüm başkanlarımıza, temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğe ışık tutacak kararlar alınmasına katlı verdikleri için teşekkür ediyorum” tabirlerini kullandı. Tüm kararların oy birliği ile alındığını vurgulayan Lider Soyer, “Bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye’sinin iktisat politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı” dedi.

“İşçi sınıfının ekmeğini konuşmak son derece önemli”
Ülkenin güç bir süreçten geçtiğini söz eden DİSK Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu, “Mevcut sistemin işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere bir şey vaat edemediği bir dönemde iktisat politikaları temelinde ülkenin geleceğini, işçi sınıfının ekmeğini konuşmak son derece önemli ve anlamlı. Bu çalışmadan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Geleceğe katkı sunacak bir çalışma”
DİSK Genel İş Genel Lideri Remzi Çalışkan da buluşmanın kıymetine dikkat çekerek, “Emeğe, işçilere yönelik bir saldırının olduğu, hukukun, adaletin, demokrasinin sorunlu olduğu bir dönemde bu çalışma çok önemli” diye konuştu.

“Ülkenin geleceğine ışık tutacak”
Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise İzmir’de ikinci yüzyılın iktisat kongresi yapılacağını belirterek “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmayı yapanlara minnettarız. Burada yapılan çalışma ülkenin geleceğine ışık tutacak” dedi.

Tüm Bel-Sen Eş Genel Lideri Mehmet Bozgeyik de sendikal hakların, çalışma hayatının alt üst edildiği bir periyotta bu buluşmanın yol gösterici olduğunu söyledi.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin Personel Buluşması Deklarasyonu birinci taslak şu formda oluştu:

Bizler, farklı iş kollarında örgütlü emekçi sendikaları, İzmir’de endüstrinin gelişiminde kıymetli rol oynayan Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir ortaya geldik.

1862 yılında üretimine başlanan ve yaklaşık yüz yıl boyunca onlarca emekçinin alın teriyle İzmir’e hizmet eden Havagazı Fabrikası’nda yaptığımız İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık toplantısında, geleceğin Türkiye’sinde personellerin daha adil ve eşit bir ülkede yaşama hasretleri tabir edilecek.

Bu kararlar, 10 Ağustos 2022 ve 5 Ekim 2022’de yapılan ön toplantılara katılan sendikaların teklifleri doğrultusunda şekillenmiştir.

Alınacak kararlar, kongrenin dört uzman masası ve başka paydaşların da görüşleri alındıktan sonra, Şubat 2023’te İzmir’de beden bulacak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin gündemine sunulacaktır.

İlkeler

1.Geleceğin Türkiye’si, sırf üretim değil, tıpkı vakitte paylaşım iktisadı ve refahın adil paylaşımı üzerinde yükselecektir. Türkiye iktisadının büyümesi fakat çalışanların ve tüm işçilerin refahının büyümesine paralel olduğu sürece kıymetlidir.

2. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışma hakkına sahiptir. Hayat standartlarının yükseltilmesi, istihdam gereklerinin karşılanması, işsizlik ve eksik istihdamın azaltılması kamunun temel vazifesidir.

3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her personel ve tüm çalışanlar, maddi ve manevi varlığını geliştirme, insan onuruna yaraşır bir hayat sürme, yetenek ve deneyimlerine uygun bir vazifede çalışma, çalışma saatleri içinde yahut dışında kendi kabiliyetlerini geliştirme hak ve özgürlüğüne sahiptir. Bu haklar, hiçbir ekonomik münasebet ile tartışılamaz.

4. Demokratik, laik, toplumsal hukuk devletine dayalı yeni bir anayasada emeğin hakları teminat altına alınacaktır.

5. Avrupa İnsan Hakları Kontratı ve Birleşmiş Milletler’in insan haklarına ait öbür kontratlarında belirtilen haklar ve Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel mukaveleleri ile yetkili organ kararları ile Çalışma Hayatında Temel Prensipler ve Haklar Bildirgesi’nde yer alan temel haklardan asla vazgeçilemez. Çalışma hayatı ile ilgili tüm düzenlemeler için bu haklar temel alınır.

6. Ayrımsız tüm çalışanların ve tüm emeklilerin sendika kurma, kendi seçecekleri sendikalara özgürce katılma, ayrılma ve sendikal faaliyet haklarından vazgeçilemez. Bu haklar her şartta müdafaa altında olacaktır.

7. Ayrımsız tüm fiyatlı çalışanlar, toplu iş mukavelesi ve grev hakkına sahiptir. Toplu iş kontratlarında ve ömrün başka alanlarında kendi seçtikleri sendikalar tarafından temsil edilecektir. Toplu kontrat yetkisinin belirlenmesinde referandum prensibi belirlenecektir.

8. Çalışanların haklarının savunulması Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların demokratik hak ve özgürlüklerinden farklı tutulamaz.

9. İş ömründe ırk, etnik köken, lisan, din, mezhep, siyasi görüş, yaş, engellilik, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim temelli tüm ayrımcılıkları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılacaktır.

10. Teminatlı çalışmak temel bir insan hakkıdır. Bu çerçevede her türlü teminatsız çalışma biçimi bütünüyle ortadan kaldırılacak ve Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün “İnsana yaraşır iş” prensibi çerçevesinde düzenleme yapılacaktır.

11. 18 yaş altındaki hiçbir birey çalıştırılamaz. Çocuk işçiliğine kati biçimde son verilecektir.

12. Denetimsiz ekonomik büyüme sonucunda oluşan ekonomik yıkımlar, emekçilerin de hayat standartlarını kısıtlamaktadır. Sağlıklı çevresel şartlarda çalışmak her personelin temel hakkıdır.

13. Can güvenliği üretimden evvel gelir. Hiçbir dalda üretimi büyütmek gayesiyle personellerin iş güvenliği, sıhhati ve hayatı tehlikeye atılamaz. Emekçi sıhhati ve iş güvenliğini piyasaya açan düzenlemeler terk edilecek, bu süreç akademinin, sendikaların, meslek örgütlerinin ve çalışanların öz kontrolüne açık bir halde düzenlenecektir.

14. Çalışanların memleketler arası birlik, dayanışma ve gayreti insanlığın ortak bedeli ve birikimidir. Geleceğin Türkiye’si, çalışanların memleketler arası birlik ve dayanışma gayretine güç katacaktır.

İş teminatı ve sendikal örgütlenme, çalışma hayatı, istihdam ve toplumsal siyaset ile iş kollarına ait düzenlemeler konusunda da çeşitli kararlar alındı.

Paydaş Buluşmaları sürüyor
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin birinci etabı olan paydaş buluşmaları, Ağustos ayında Türkiye’nin her bölgesinden çiftçi, personel, tüccar, endüstrici ve esnaf örgütlerinin katıldığı ön toplantılarla başlamıştı. İkinci adım ise 5 Ekim toplantılarıyla atıldı. Türkiye iktisadının omurgasını oluşturan kurumların uzman ve yöneticileri, iktisadın geleceğiyle ilgili hayati sorulara birlikte karşılık aradı. Paydaş toplantılarının son basamağı ise 4 Kasım Cuma günü Ödemiş ilçesinin Ovakent Köyü’nde yapılan Çiftçi Buluşması ile başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçi örgütlerinin liderleri, Ekim ayında uzman kümesinin yürüttüğü çalışmalar ışığında oluşturulan taslak sonuç bildirgesini kapsamlı bir biçimde tartıştı ve 15 unsurluk bir deklarasyonu kamuoyuyla paylaştı .
Çiftçi buluşmasının akabinde bugün personel paydaşları bir ortaya geldi. 1 Aralık’ta ise tüccar, endüstrici ve esnaf paydaşları bir ortaya gelerek üçüncü buluşmalarını yapacak.

Uzman buluşmaları ile devam edecek
Paydaş buluşmalarının tamamlanmasının akabinde Ocak 2023’te demokrasi, tabiat, tarih ve inovasyon bahisli dört başka uzman buluşması yapılacak. Bu toplantılarda tüccar, çiftçi, personel, endüstrici ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç taslak bildirge tartışılacak ve uzmanların süzgecinden geçecek. Alandan gelen görüşler, yeni ekonomik kavramlar ve akademik bilgilerle sentezlenecek.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilgili detaylı bilgi için iktisatkongresi.org’u ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kaliteli, türbanlı Arnavutköy eskort kızlar
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort